مایع سینما داوران موفقیت جشنواره تلویزیون

مایع: سینما داوران موفقیت جشنواره تلویزیون کوروش تهامی جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث فوت دلخراش دختر6ساله ای که پدربزرگ ومادربزرگ،او را جهت فراموشی مشکل های طلاق والدین به تفریح بردند

عصرجمعه، ساحل شنی شهرستان بابلسر دریک روز آفتابی، شاهد جمعیت زیادی بود. پریا کوچولو همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش به ساحل آمده بود تا کمی بازی کند.

فوت دلخراش دختر6ساله ای که پدربزرگ ومادربزرگ،او را جهت فراموشی مشکل های طلاق والدین به تفریح بردند

عبارات مهم : ایران

عصرجمعه، ساحل شنی شهرستان بابلسر دریک روز آفتابی، شاهد جمعیت زیادی بود. پریا کوچولو همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش به ساحل آمده بود تا کمی بازی کند.

کشور عزیزمان ایران نوشت:پدر و مادر«پریا»، مدتی قبل ازهم جدا شده است بودند به همین خاطر دخترک ضربه معنوی شدیدی خورده بود. درآن شرایط، پدربزرگ و مادربزرگش جهت اینکه نوه ارزش کمی ازآن حال و هوا بیرون بیاید، نوه شش ساله ارزش را جهت تقویت روحیه، به ساحل بابلسر آورده بودند. نوه دختری ارزش نزد آنها امانت بود و قرار گذاشته بودند بعد ازچند روز به پایتخت کشور عزیزمان ایران برگردند وپریا کوچولو را تحویل مادرش دهند، ولی ناگهان اتفاقی شوم رخ داد.

دخترک مشغول بازی بود که صدای زوزه گوشخراش اگزوزموتورسیکلتی نگاه همه را به خود جلب کرد. دوپسر نوجوان سواربر موتور، روی ساحل شنی در حرکت بودند. صدای موتور هر لحظه نزدیک تر می شد. دراین میان دخترک در بازی های کودکانه اش غرق بود که راکب موتور سیکلت، ناگهان کنترل موتور را از دست داد و…

فوت دلخراش دختر6ساله ای که پدربزرگ ومادربزرگ،او را جهت فراموشی مشکل های طلاق والدین به تفریح بردند

دقایقی بعد دخترک جیغی کشید و بعد هم با پیکری خونین، بی حرکت روی ماسه های شنی ماند.همان موقع چندین نفر که شاهد ماجرای هولناک بودند، شوک زده به کمک شتافتند.اما پریا بی حرکت روی زمین افتاده بود و درمقابل چشمان بهت زده پدربزرگ ومادربزرگ، ناباورانه جان داد و…

پس ازتأیید فوت دخترک، پیکرش با دستوربازپرس کشیک دادسرا به پزشکی قانونی انتقال یافت. راکب موتورسیکلت نیز در بازداشت است.

عصرجمعه، ساحل شنی شهرستان بابلسر دریک روز آفتابی، شاهد جمعیت زیادی بود. پریا کوچولو همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش به ساحل آمده بود تا کمی بازی کند.

واژه های کلیدی: ایران | موتور | پدربزرگ | موتورسیکلت | موتورسیکلت | موتور سیکلت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs