مایع سینما داوران موفقیت جشنواره تلویزیون

مایع: سینما داوران موفقیت جشنواره تلویزیون کوروش تهامی جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی بررسی احتمال حیات در یک خوشه ستاره‌ای کروی!

انسان‌ها ممکن است جهت جستجوی زندگی فرازمینی نیاز به فضانوردی بسیار داشته باشند لیکن محققان کشف کرده‌اند که زندگی فرازمینی در “امگا قنطورس”(Omega Centauri) که یک

بررسی احتمال حیات در یک خوشه ستاره‌ای کروی!

بررسی احتمال حیات در یک خوشه ستاره ای کروی!

عبارات مهم : زندگی

انسان ها ممکن است جهت جستجوی زندگی فرازمینی نیاز به فضانوردی بسیار داشته باشند لیکن محققان کشف کرده اند که زندگی فرازمینی در “امگا قنطورس”(Omega Centauri) که یک خوشه ستاره ای کروی هست، وجود ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از تک تایمز، زیست فرازمینی، شکل های زیست در جاهای غیر از کره زمین هست. موجود فرازمینی یا موجود فضایی یا بیگانه در بحث زیست فرازمینی، به هر موجود زنده با منشا غیرزمینی گفته می شود. زیست فرازمینی با هوش فرازمینی یا تمدن فرازمینی تفاوت دارد و منظور فقط موجود زنده هست، چه گیاه و چه جانور.

بررسی احتمال حیات در یک خوشه ستاره‌ای کروی!

“امگا قنطورس” یک خوشه ستاره ای کروی است که حدود ۱۰ میلیون ستاره دارد. امگا قنطورس ۱۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشته و در صورت فلکی قنطورس واقع شده است است.

خوشه ستاره ای کروی امگا قنطورس به وسیله “ادموند هالی” در سال ۱۶۷۷ کشف شد البته در نقشه ستارگان بطلمیوس به عنوان ستاره ثبت شده است هست. با اینکه یک ستاره نیست و خوشه ستاره ای است ولی نام آن براساس کاتالوگ ستاره ای بایر امگا قنطوری ثبت شده است هست. در کهکشان راه شیری این بزرگترین و درخشان ترین خوشه ستاره ای کروی هست. قطنورس کاملا با خوشه های ستاره ای کروی کهکشان راه شیری تفاوت دارد و تصور می رود دارای ریشه متفاوتی نیز باشد.

انسان‌ها ممکن است جهت جستجوی زندگی فرازمینی نیاز به فضانوردی بسیار داشته باشند لیکن محققان کشف کرده‌اند که زندگی فرازمینی در “امگا قنطورس”(Omega Centauri) که یک

سن آن ۱۲ گیگاسال، طول آن ۶۸ سال نوری، جرم آن ۱۰۳۷ کیلوگرم و قدر ظاهری آن ۳.۷ است.

به علت عظیم بودن این خوشه ستاره ای کروی، عنوان زندگی فرازمینی در آن جهت چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته “استیون کین”(Stephen Kane)، استاد اخترفیزیک “دانشگاه کالیفرنیا” و نویسنده مهم این مطالعه، امگا قنطورس به عنوان یک خوشه ستاره ای، یک منطقه جالب جهت جستجو و کاوش است.

بررسی احتمال حیات در یک خوشه ستاره‌ای کروی!

به همین دلیل، کین و همکارانش جهت یافتن احتمال زندگی این خوشه، تحقیقاتی راجع به سن و درجه حرارت حدود ۵۰۰ هزار ستاره مستقر در هسته دارای تراکم بالای این خوشه ستاره ای انجام دادند.

مطالعات آنها نشان داد که این خوشه می تواند مکان مناسب جهت تولید سیارات باشد ولی تقریبا هیچ احتمالی جهت حیات در آن وجود ندارد.

انسان‌ها ممکن است جهت جستجوی زندگی فرازمینی نیاز به فضانوردی بسیار داشته باشند لیکن محققان کشف کرده‌اند که زندگی فرازمینی در “امگا قنطورس”(Omega Centauri) که یک

واژه های کلیدی: زندگی | ستاره | موجود زنده | موجود فضایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs