مایع سینما داوران موفقیت جشنواره تلویزیون

مایع: سینما داوران موفقیت جشنواره تلویزیون کوروش تهامی جشنواره فیلم اخبار فرهنگی و هنری

روابط گرم و صمیمانه عالی ترین تقویت کننده حافظه سالمندان

داشتن روابط گرم و حمایتی افراد سالمند با یکدیگر موجب می شود زندگی جهت سالمندان استرس روانی کمتری داشته باشد. روابط گرم و صمیمانه عالی ترین تق..

ادامه مطلب

درمان بی‌خوابی ناشی از استرس با نیشکر

بررسی‌ها نشان می‌دهد ترکیب طبیعی گرفته شده است از نیشکر می‌تواند بی‌خوابی ناشی از استرس را کم کردن دهد. درمان بی خوابی ناشی از استرس با ن..

ادامه مطلب